REGULAMIN

1.    Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 w dniu następnym.  Przedłużenie doby hotelowej do godziny 15.00 (w ramach dostępności) w dniu wyjazdu będzie obciążane kwotą w wysokości 50% ceny pokoju (cena ostatniej nocy). Późne wymeldowanie po godzinie 15.00 w dniu wyjazdu będzie obciążane kwotą w  wysokości 100% ceny pokoju (cena ostatniej nocy).

2.     Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu jak i prośby o wczesne zameldowania w miarę posiadanych możliwości . W ramach dostępności (tylko w określonych typach pokoi) – gość może dokwaterować trzecia osobę do swojego pokoju – wówczas gość musi uiścić opłatę w wysokości 50% stawki za pokój

3.     Gospodarz dworka może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników  dworka lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w dworku pod świerkami.

4.     Dworek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty mienia lub kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną .

5.      Gość powinien zawiadomić Recepcję Dworka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

6.     Dworek  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

7.     Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Dworku  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób

8.      Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.. 

9.     Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę .

10.  Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00 .

11.  W Dworku  obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

 

12.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach dworku  grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Niedozwolone jest również używanie otwartego ognia

13.  Palenie jest dozwolone tylko i wyłącznie na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu . W przypadku stwierdzenia śladów palenia w pokoju, Dworek  zastrzega sobie prawo obciążenia gościa oplata za czyszczenie pokoju w wysokości 400 PLN

14.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Dworku  może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Gospodarza dworka , w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Dworku

15.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju  przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Dworka przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego

 Dyrekcja Dworek pod świerkami  w Jeleniej Górze